News

Thailand Dog show
Activity News / ข่าว กิจกรรม / Pulic news / ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ที่รอคอย พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ  ผ่านการพิจารณาและลงมติจากสนช. แล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป กว่าทศวรรษที่ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคนรักสัตว์ ผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถึงเวลาที่ประชากรสัตว์ในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพที่ดี อย่างเป็นรูปธรรมเสียที!!! นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... เพื่อให้สัตว์ที่ไม่มีสิทธิไม่มีเสียงได้รับการคุ้มครองจากการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพที่ดี

สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ประกาศ การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งตำแหน่งนายกฯจะครบวาระในเดือนเมษายน 2558 นี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯตามกฎระเบียบและข้อบังคับสมาคม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2557) ซึ่งสมาคมกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร...

กำหนดการเปิดอบรมและสอบเป็นกรรมการตัดสิน (Judges) สมาคมเปิดให้มีการอบรมและสอบเป็นกรรมการตัดสินประจำปี 2558 1. การจัดอบรม การจัดฝึกอบรมกรรมการ ประจำปี 2558 จะมีขึ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการไทย   - ครั้งที่ 1วันที่ 28 มีนาคม 2558 สถานที่อบรม สำนักงานสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข ประเทศไทย  -  ครั้งที่ 2 วันที่ 25กรกฎาคม 2558 ณ สนามประกวดสุนัข เดอะมอลล์ งามวงค์วาน 2. การจัดสอบ จะมีการสอบปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดสอบไว้ดังนี้  - ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 / - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 สถานที่สอบคือ สำนักงานสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข ประเทศไทย ค่าสมัครสอบ 1000.- บาทต่อท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับเอกสารได้ที่ คุณขนิษญา โพธิ์ทอง (ออยล์) โทร. 02-5398394-5 หรือถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อุดมศิลป์ (หรั่ง) 089-669-9755

สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมพัฒนา พันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 เลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ คุณวนิดา บุษกรนันท์ ได้ความไว้วางใจจากสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯต่ออีกสมัย พร้อมประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่......    

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ชุดใหม่....      

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ “แนวทางการบังคับใช้  พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ให้มีประสิทธิภาพ”    

Powered by MakeWebEasy.com