การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย

1337 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 10 เรื่อง
“การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย”

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และองค์กรเครือข่ายจัด สัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย” วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จ.ชลบุรี
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย นำโดย นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ครั้งที่ 10 โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดงาน สำหรับปีนี้จัดในหัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย” จัดโดย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่าย
 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 องค์กร เช่น กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมประมง กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น สงขลานครินทร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศรีราชา สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อนช้าง สโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ชมรมคนรักช้างป่า ชมรมปลาทะเลไทย สวนสัตว์ขอนแก่น ลพบุรี อุบลราชธานี สวนนกชัยนาท อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ พัทยา Tiger Kingdom Koh Chang Animal Project องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทารุณกรรมและการจัด สวัสดิภาพสัตว์ โดยมีองค์กรเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรร่วมกับสมาคมฯ ตั้งแต่เหนือสุด ถึงใต้สุดของประเทศ มากกว่า 90 องค์กร ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมสัมมนา ตามหัวข้อที่ถนัดและสนใจในแต่ละปี สำหรับปีนี้ จัดในหัวข้อ“การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย” ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่สมาคมฯ ได้ร่วมดำเนินการมากว่า 25 ปี ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือกิจกรรมการรณรงค์และอื่นๆ โดยความคาดหวังว่าสัตว์จะได้รับการพัฒนาสวัสดิภาพและลดปัญหาการทารุณกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะ “สัตว์” แม้จะพูดเองไม่ได้ เรียกร้องสิทธิให้ตัวเองไม่ได้เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ก็มีชีวิต จิตใจ มีความรู้สึก รับรู้ได้ถึงความทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากการกระทำของมนุษย์ มนุษย์จึงควรปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น
 
รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การประชุมในหัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย” สืบเนื่องมาจาก ปัญหาเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์ และอควาเรียมไทย เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงแต่ยังไม่มีการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และเพื่อการยกระดับการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์และอควาเรียม (สถานที่แสดงสัตว์น้ำ) ของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและมีภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวของประเทศที่ดี ตลอดจนเพื่อความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562 และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) จึงควรจัดให้มีการประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
สำหรับการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาให้ข้อมูล มุมมองในมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ สถานการณ์ กิจการสวนสัตว์ อควาเรียมไทยและสากล รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานทางกฎหมายและสังคม ที่มีผลต่อการปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียม เป็นต้น ซึ่งผลจากข้อมูลดังกล่าวจะนำมาสู่แนวทางการแก้ปัญหาและส่งเสริมการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความสมดุลและครอบคลุมปัญหา ในการปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้