KATH. Judge Seminar 2021

637 จำนวนผู้เข้าชม  | 

NEWS : KATH. Judge Seminar 2021
สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จัดสัมมนาให้ความรู้กับกรรมการตัดสินสุนัข และกรรมการใหม่ ที่กำลังจะเข้าสอบเป็นกรรมการผู้ตัดสินสุนัข รวมทั้งผู้ที่สนใจ ในหัวข้อความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเป็นกรรมการตัดสิน โดย คุณพีระพงษ์ พิสิฐวุฒินันท์
และเทคนิคการตัดสินมาตรฐานสายพันธุ์ Pommeranians โดย ทพ.มล.อภิวุฒิ เกษมสันต์
ณ โรงแรม SC Park เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

KATH. Judge Seminar 2021

Powered by MakeWebEasy.com