ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบหมายเลขไมโครชิพในการประกวดสุนัข

2013 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ระเบียบปฏิบัติ
การตรวจสอบหมายเลขไมโครชิพในการประกวดสุนัข


 

เพื่อให้การประกวดสุนัขดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบร้อยร้อย มีความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบหมายเลข ไมโครชิพที่ฝังอยู่ในตัวสุนัขที่สมัครเข้าประกวดดังต่อไปนี้

1.    สมาคมฯ จะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบหมายเลขไมโครชิพของสุนัขแต่ละตัวที่สมัครเข้าประกวดในงานซึงได้รับการรับรองจากสมาคมฯ  ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบฯ อาจเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ หรือเจ้าหน้าที่ริงสจ๊วต ซึ่งสมาคมฯ จะแจ้งให้ผู้ประกวดทราบก่อนนำสุนัขเข้าสู่สนามประกวด2.   ขั้นตอนการตรวจสอบหมายเลขไมโครชิพ จะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

      2.1 ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบฯ จะทำการตรวจสอบสุนัขโดยการใช้เครื่องสแกน (Scanner) ที่สมาคมฯ กำหนดให้เท่านั้น

     2.2 ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบฯ อาจดำเนินการตรวจสอบสุนัขทุกตัวก่อนเข้าสนามประกวด หรืออาจตรวจสอบเฉพาะสุนัขที่ได้ตำแหน่ง Best of Breed, Reserve Best of Breed, CC Dog และ CC Bitch ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น จำนวนสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ การบริหารเวลาของกรรมการ และกำหนดการปิดเครื่องปรับอากาศของสถานที่จัดประกวด เป็นต้น

     2.3  สุนัขที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว จะต้องมีหมายเลขไมโครชิพในตัวสุนัขถูกต้องตรงกับหมายเลข ไมโครชิพที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครประกวดเท่านั้น

     2.4  หากสุนัขตัวใด เมื่อมีการตรวจสอบแล้วพบว่า มีหมายเลขไมโครชิพไม่ตรงกับหมายเลขไมโครชิพที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครประกวด สุนัขตัวนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการประกวดในงานนั้นทันที รวมถึงสุนัขตัวดังกล่าวจะถูกยึดคะแนนและรางวัลที่ได้รับคืนอีกด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการเลื่อนอันดับสุนัขตัวถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทนสุนัขตัวที่ถูกตัดสิทธิ์

     2.5  ในกรณีที่มีการตรวจสอบสุนัขแล้วพบว่า สุนัขมีหมายเลขไมโครชิพมากกว่า 1 หมายเลข หรือ เครื่องสแกนไม่สามารถหาหมายเลขไมโครชิพในตัวสุนัขได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เช่น ผู้จูงสุนัขอาจอ้างว่าไมโครชิพมีการเคลื่อนย้ายจุดจึงหาไม่เจอ ในกรณีนี้ให้ถือว่าสุนัขตัวดังกล่าวถูกส่งเข้าประกวดโดยผิดเงื่อนไขการสมัครประกวดคือ สุนัขที่จะเข้าประกวดต้องมีหมายเลขตรงกับหมายเลขในใบสมัครประกวดเท่านั้น

 

3.  บทลงโทษในกรณีที่ผู้ส่งสุนัขเข้าประกวด (Exhibitor) มีเจตนาทุจริต

    3.1 ในกรณีที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบหมายเลขไมโครชิพพบว่า มีการนำสุนัขที่มีหมายเลข
ไมโครชิพไม่ตรงกับหมายเลขในใบสมัครเข้ามาประกวด ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบฯ จะทำบันทึกแจ้งให้สมาคมฯ รับทราบ

   3.2   หากสมาคมฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ส่งสุนัขเข้าประกวด มีเจตนาทุจริตจริง จะลงโทษผู้ส่งสุนัขเข้าประกวดโดยใช้ระเบียบของสมาคมฯ ว่าด้วย “การพิจารณามารยาทและวินัย” หมวดที 4 ข้อที่ 9 ซึ่งกำหนดบทลงโทษแก่สมาชิกที่กระทำความผิดไว้ ดังต่อไปนี้

       1.  ทำทัณฑ์บน

       2.  งดทำธุรกรรมทั้งปวงกับสมาคมฯ ตลอดจนงดเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนัขที่จัด  โดยสมาคมฯและหรือได้รับอนุญาตให้จัดงานประกวดจากสมาคมฯ

       3. ปลดออกจากการเป็นสมาชิกตลอดชีพ

 

4.   ข้อแนะนำสำหรับการส่งสุนัขเข้าประกวด

      4.1  ผู้ส่งสุนัขเข้าประกวด (Exhibitor) หรือผู้จูงสุนัข (Handler) ควรตรวจสอบสุนัขก่อนส่งสุนัขเข้าประกวด ว่ามีการฝังหมายเลขไมโครชิพหรือไม่ หากพบว่าสุนัขตัวดังกล่าวไม่เคยได้รับการฝังหมายเลขไมโครชิพ ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อน

     4.2  ผู้จูงสุนัขควรตรวจสอบสุนัขโดยการสแกนตัวสุนัขที่รับจูงอีกครั้งว่ามีหมายเลขไมโครชิพถูกต้องตรงกับหมายเลขในใบสมัครประกวดหรือไม่


                    อนึ่ง ทางสมาคมฯ จะเริ่มใช้ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป                                             ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

                                         นายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
                                                  (นางวนิดา บุษกรนันท์)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้