พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

3706 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
วันนี้ที่รอคอย...
พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ
ผ่านการพิจารณาและลงมติจากสนช. แล้ว
รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป
 
กว่าทศวรรษที่ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคนรักสัตว์ ผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถึงเวลาที่ประชากรสัตว์ในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิภาพที่ดี อย่างเป็นรูปธรรมเสียที!!!

    นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... เพื่อให้สัตว์ที่ไม่มีสิทธิไม่มีเสียงได้รับการคุ้มครองจากการทารุณกรรมและ จัดสวัสดิภาพที่ดี  ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาลงมติให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ออกเป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง  188  เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 4  เสียง จากจำนวนสมาชิกสนช. ที่เข้าประชุมจำนวน 193 ท่าน และอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ออกเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาเพื่อความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขึ้นมาคณะหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรง
 
คลิ๊กอ่านรายละเอียด พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ
- พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. ....
- คณะกรรมการป้องกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวและพนักงานเจ้าหน้าที่
- สาระสาคัญของการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
 
 
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ให้ความเห็นว่า  การมี พ.ร.บ.นี้ นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายจากการทารุณกรรม แม้ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาแล้วกว่า 10 ปี แต่การไม่มี พ.ร.บ.เหมือนเราไม่มีความพร้อมในการเดินทาง  ที่ผ่านมาการทำงานในเรื่องนี้จึงขาดความคล่องตัวเพราะปราศจาก พ.ร.บ.นี้ ฉะนั้นหลังจากมี พ.ร.บ.นี้แล้วทางสมาคมฯ ยังมีงานต้องทำอีกมากมาย กล่าวคือ
 
 
    1. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบว่า พ.ร.บ.นี้มีขอบเขตคุ้มครองสัตว์และบทลงโทษอย่างไร จะนำไปใช้อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสอดส่องดูแล และการลงโทษผู้กระทำผิด ทั้งนี้ TSPCA ต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้รักสัตว์อีกกว่า 90 องค์กร อาสาสมัครของสมาคมฯ  หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เป็นต้น เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกันในการทำงานรณรงค์ในเรื่องนี้ ต่อไป    โดยมีเป้าหมายจะทำให้ได้อย่างน้อย 100 จุด ภายใน 6 เดือน
 
 
  2. ประสานงานกับคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อการบังคับใช้ พ.ร.บ.นี้ต่อไป เช่น การออกแนวทาง (Guideline) การออกประกาศ หรือการออกกฎกระทรวง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การตั้งจุดมุ่งหมายในกรอบเวลา
 
   3. กระตุ้นเตือน ปลุกจิตสำนึก และเปลี่ยนค่านิยมในด้านการทารุณกรรมสัตว์ เช่น โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน การร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยนำบทความที่ชนะการประกวดเกี่ยวกับการปลุกจิตสำนึกในการ   รักสัตว์ในเด็กกลุ่มตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นมัธยมปลาย  เพื่อนำมาเป็นสื่อเผยแพร่ซึ่งกำลังจะเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้ การนำเอากิจกรรมส่งเสริมความเมตตากรุณาต่อสัตว์เข้าไปอยู่ในหลักสูตรของลูกเสือแห่งชาติ  การจัดทำภาพยนตร์โฆษณาปลุกจิตสำนึกต่างๆ และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการรักสัตว์/ไม่ทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น
 
 
 
 
 
    สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  ขอยกย่อง ชื่นชม และขอขอบคุณทุกภาคส่วน  ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันในการทำความดี ร่วมผลักดันฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการมาต่อเนื่องยาวนานในการเรียกร้องให้มีกฎหมายเพื่อสัตว์อย่างแท้จริง
 
   “สัตว์” แม้จะพูดเองไม่ได้  เรียกร้องสิทธิให้ตัวเองไม่ได้เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่สัตว์ก็มีชีวิต จิตใจ ความรู้สึก  มีความทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากการกระทำของมนุษย์  กฎหมายฉบับนี้จะมีส่วนช่วยเหลือสัตว์ให้ได้รับการคุ้มครอง และการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน รวมถึงยังสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาของนานาอารยประเทศที่มักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยในด้านลบเกี่ยวกับเรื่องการทารุณสัตว์
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)
อรัญญา เพ็ญจันทร์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 081-4073115,  0-2255-5805-7  www.thaispca.org
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้