ประกาศ รับสมัครผู้ลงสมัครเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)

1409 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
ประกาศ
การรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)

สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งตำแหน่งนายกฯจะครบวาระในเดือนเมษายน 2558 นี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯตามกฎระเบียบและข้อบังคับสมาคม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2557) ซึ่งสมาคมกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร ดังนี้
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com