Table Top Exercise

1973 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
โครงการสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ (Thailand Rescue Dog Association-Thai RDA) ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ได้รับเชิญเข้าร่วมการฝึก  Table Top Exercise (TTX) เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ .3  เรื่องความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ : การจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ คุณสุทธิเกียรติ  โสภณิก ผ.อ.มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งทดสอบกลไกความร่วมมือในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลาโหมอาเซียน กับองค์กรภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com